Disclaimer

Het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de vormgeving en inhoud van deze website komt toe aan SportStadion en/of aan haar licentiegevers en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Het is uitdrukkelijk verboden tekst of afbeeldingen van deze website te kopiëren voor commerciële doeleinden.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u op verschillende manieren met ons in contact treden:

Telefonisch:

050 541 2436

Bereikbaarheid: Vanaf maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 17:30 uur.

 

Via ons contactformulier

 

Schriftelijk:

SportStadion
Westerkade 16-1
9718 AS Groningen