Calamiteitenfonds

Alle pakketreizen(*) vallen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat je als consument je reissom terugkrijgt als de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig uitgevoerd kan worden en dat de eventuele noodzakelijke meerkosten als gevolg van het aanpassen van een reis door een calamiteit vergoed worden. Onder een calamiteit verstaat het Calamiteitenfonds een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis, dit ter beoordeling van de Calamiteitencommissie. Per maximaal 9 personen wordt een verplichte toeslag van € 2,50 in rekening gebracht.

*: SportStadion hanteert bij de definitie van pakketreizen de volgende criteria: een door een reisorganisator samengestelde reis die bestaat uit tenminste 2 of meer van de volgende onderdelen:

- Toeristische dienst (zoals bijvoorbeeld toegangstickets)
- Personenvervoer (bijvoorbeeld vervoer per bus of vliegtuig)
- Accommodatie (bijvoorbeeld hotelovernachting of campingplaats)